Seks mennesker har møte rundt et bord

Styrearbeid for nybegynneren i Bergen

Hva vil det si å være styreleder eller et styremedlem? Et styreverv består av mange oppgaver. Noen er enkle og tydelige. Noen bærer preg av rutine, mens andre kan virke utfordrende.

Kort om kurset

Når
Hvor
OBOS Stor-Bergen, Inger Bang Lunds vei 4
Pris
1450 kroner per deltager. Enkel servering
Påmeldingsfrist
Mandag 29. august

Noen saker kan styret selv bestemme, mens andre besluttes av fellesskapet. Hverdagen er raskere og beboere forventer ofte raske svar på sine henvendelser. Alt fra bestillinger av nøkler til lov om dyrehold ønskes raskt og effektivt behandlet.

Hvordan forholder for eksempel styret seg til beboermøter, ekstraordinære generalforsamlinger, innkallinger, avtaler, behandling av fakturaer, spørsmål fra beboere og andre hverdagslige styreutfordringer?

På dette kurset vil vi vise hvordan forskjellige saker håndteres ved bruk av våre systemer.

Temaer for kurset:

  • Styrets sammensetning og arbeidsoppgaver
  • Hvordan gjennomføre et styremøte i et boligsselskap
  • Hvordan gjennomføre en generalforsamling
  • Hvilke saker kan behandles i styremøte og hvilke må behandles i generalforsamling
  • Hvordan benytte Styrerommet.no til å gjennomføre styreoppgavene enkelt

Kursholder: 

Helge Minge, forvaltningssjef i OBOS Stor-Bergen.

Påmeldingsfrist: 

Mandag 29. august.
Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristens utløp. Gjelder også ved sykdom. 

Kurset passer for: 

Styreledere eller styremedlemmer som har lite erfaring med styrearbeid i boligselskaper.