Høstseminar logo 2022

Høstseminar på Hamar

Vi inviterer styreledere og styremedlemmer til seminar på Hamar. Du får høre mer om konflikthåndtering, økonomi, naboskap, energibesparing og våre digitale løsninger.

Kort om kurset

Når
Hvor
Hamar teater, Strandgata 23, Hamar
Pris
790 pr. person før 1. juli, 990 pr. person etter 1. juli.
Påmeldingsfrist
Tirsdag 13. september

Stikkord for seminaret er konflikthåndtering, økonomi, naboskap og energibesparing.

Hva kan vi gjøre for å unngå at det som starter som småkrangler utvikler seg til store og langvarige konflikter? Hvordan kan vi skape et godt naboskap? Hva skjer i norsk økonomi og hvordan påvirker dette borettslag og sameier? Energikostnadene stiger, kan vi gjøre noe med det? Vi viser også hvordan våre digitale løsninger kan hjelpe dere i hverdagen.

I tillegg til faglige innlegg, serveres det god mat, du kan besøke stands, snakke med OBOS-ansatte og bli kjent med andre styremedlemmer.

Foreløpig program

16.00 Matservering, besøk på stand og mulighet til å mingle

17.00 Velkommen v/Anna Myrmoen, forvaltningssjef OBOS Innlandet
17.15 Hvordan påvirker norsk økonomi boligselskapene
v/Sissel Monsvold, sjefsøkonom i OBOS
17.35 Tips og råd til bruk av økonomidelen av Styrerommet 
18.00 Energisparing i boligselskapet v/OBOS Prosjekt Innlandet
18.20 Pause med kaffe og kaker + besøk på stands
18.50 Konflikthåndtering v/juridisk avdeling i OBOS
19.20 Hvordan kan Konfliktrådet hjelpe styrene?
v/Gry Akre Tellum, Konfliktrådet
19.40 Hva kreves for å bygge gode bomiljøer i boligselskaper? v/Oddvar Skjærveland, psykolog med doktorgrad i arkitekturpsykologi
20.10 Digitale verktøy for bedre naboskap
20.30 Takk for i dag

Oddvar SkjærveladSissel Monsvold
Oddvar Skjærveland                     Sissel Monsvold

Praktisk informasjon

Hvor: Hamar teater, Strandgata 23, Hamar

Tidspunkt: Tirsdag 15. september.
Vi starter med servering og mingling fra kl. 16:00-17:00. Det faglige innholdet varer fra kl. 17:00 - 20:30.

Ekstra kurs: Du kan også velge å delta på et kurs i Styrerommet og Vibbo i forkant av seminaret uten ekstra kostnad fra kl. 15-16.

Pris: Ved påmelding før 1. juli er prisen kr 790 per person. Etter 1. juli øker prisen til kr 990 per person. Vi fakturerer boligselskapet etter at seminaret er gjennomført.