Logo for Høstseminar 2022

Høstseminar i Stavanger

Vi inviterer styreledere og styremedlemmer til seminar i Stavanger. Du får høre mer om konflikthåndtering, økonomi, naboskap, energibesparing og våre digitale løsninger.

Kort om kurset

Når
Hvor
Scandic Stavanger Forus, Bjødnabeen 2, 4033 Stavanger
Pris
790 pr. person før 1. juli, 990 pr. person etter 1. juli
Påmeldingsfrist
Mandag 17. oktober

Stikkord for seminaret er konflikthåndtering, økonomi, naboskap og energibesparing.

Hva kan vi gjøre for å unngå at det som starter som småkrangler utvikler seg til store og langvarige konflikter? Hvordan kan vi skape et godt naboskap? Hva skjer i norsk økonomi og hvordan påvirker dette borettslag og sameier? Energikostnadene stiger, kan vi gjøre noe med det? Vi viser også hvordan våre digitale løsninger kan hjelpe dere i hverdagen.

I tillegg til faglige innlegg, serveres det god mat, du kan besøke stands, snakke med OBOS-ansatte og bli kjent med andre styremedlemmer.

Foreløpig program

16.00 Matservering, besøk på stand og mulighet til å mingle

17.00 Velkommen v/Geir Kro, forvaltningssjef i OBOS Rogaland
17.15 Hvordan påvirker norsk økonomi boligselskapene
v/Sissel Monsvold, sjefsøkonom i OBOS
17.35 Tips og råd til bruk av økonomidelen av Styrerommet 
18.00 Energisparing i boligselskapet v/OBOS Prosjekt 
18.20 Pause med kaffe og kaker + besøk på stands
18.50 Konflikthåndtering v/juridisk avdeling i OBOS
19.20 Hvordan kan Konfliktrådet hjelpe styrene?
v/Kirsten Borsheim, konfliktrådsleder i Konfliktrådet
19.40 Hva kreves for å bygge gode bomiljøer i boligselskaper? v/Oddvar Skjærveland, psykolog med doktorgrad i arkitekturpsykologi
20.10 Digitale verktøy for bedre naboskap 
20.30 Takk for i dag

Oddvar SkjærveladSissel Monsvold
Oddvar Skjærveland                     Sissel Monsvold

Praktisk informasjon

Hvor: Scandic Stavanger Forus, Bjødnabeen 2, 4033 Stavanger.

Tidspunkt: Onsdag 19. oktober.
Vi starter med servering og mingling fra kl. 16:00-17:00. Det faglige innholdet varer fra kl. 17:00 - 20:30.

Ekstra kurs: Du kan også velge å delta på et kurs i Styrerommet og Vibbo i forkant av seminaret uten ekstra kostnad fra kl. 15-16.

Pris: Ved påmelding før 1. juli er prisen kr 790 per person. Etter 1. juli øker prisen til kr 990 per person. Vi fakturerer boligselskapet etter at seminaret er gjennomført.