En mann som sjekker at lekestativet er sikkert.

HMS-internkontroll i boligselskaper

Hvordan bør helse, miljø og sikkerhetsarbeidet drives? På kurset gjennomfører vi en vernerunde, kartlegger risiko og ansvar samt viser hvor viktig det er å ta HMS på alvor i boligselskapet.

Kort om kurset

Når
Hvor
Kurset foregår i et utvalgt boligselskap i Bergen, avhengig av hvem som melder seg på kurs og hvem som ønsker en vernerunde gjennomført i sitt boligselskap.
Pris
Kr 2 100 per deltager. Enkel servering er inkludert.
Påmeldingsfrist
Mandag 24. oktober

Kurset tar bl.a. for seg følgende temaer:

  • Hva er HMS/internkontroll?
  • Hvorfor er HMS viktig for boligselskaper?
  • Hvem har ansvaret for hva?
  • Krav til selskaper med arbeidsgiveransvar.
  • Hvordan komme i gang?
  • Hva skal kontrolleres? Anbefalte rutiner.
  • Integrering av vedlikeholdsrutiner i HMS-arbeidet.
  • Hva kan selskapene gjøre selv, og hva trenger de faglig hjelp til?

Kursholder: 

Arne Bernhardsen, HMS-konsulent.

Påmeldingsfrist: 

Mandag 24. oktober. Begrenset antall plasser. Vær ute i god tid!
Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristens utløp. Gjelder også ved sykdom.

Kurset passer for:

Styremedlemmer og driftspersonell som ønsker å sette seg inn i, eller oppdatere seg på HMS-systemer tilpasset boligselskaper. Kurset retter seg også mot boligselskaper med arbeidsgiveransvar.