Hopp til innhold
Tre damer i et møte. To sitter med ryggen mot kamera, og siste damen ser på de hun er i møte med.

Forberedelse og gjennomføring av generalforsamling og årsmøte

Hvordan var det nå igjen? Hvem har lov til å stemme på generalforsamling og årsmøte? Hva er møteleders rolle? Hvilket flertall kreves? Hvilke saker skal tas opp? Hvilke saker kan man ta opp?

Kort om kurset

Fra:
Til:
Hvor:
OBOS Innlandet, Vangsvegen 143, 2321 Hamar
Pris:
1500 kroner per deltager. Enkel servering.
Påmeldingsfrist:
tirsdag 17. januar

Generalforsamlingen/årsmøtet er boligselskapets øverste beslutningsorgan. Det er her styret skal legge frem hva som er gjort det siste året og eventuelt presentere planer for neste år. En profesjonell og god gjennomføring av generalforsamlingen/årsmøtet gjør boligeierne trygge på at styret utfører sitt mandat til fellesskapets beste.

Grunnlaget for en god gjennomføring ligger i forberedelsene. Jo tidligere styret kommer i gang med forberedelser av styrets beretning og forslag til saker som skal behandles, desto lettere blir gjennomføringen av selve møtet.

På generalforsamlingen/årsmøtet har beboerne anledning til å komme med spørsmål. Deltar du på kurset, blir du bedre rustet til å gjennomføre årets generalforsamling/årsmøte på en god måte.

Disse temaene skal vi behandle og diskutere:

  • Lovkrav
  • Saksforberedelse og styrebehandling
  • Møteledelse og gjennomføring
  • Fremleggelse av regnskap og styrets beretning
  • Protokollføring

Kursholder: 

Sven-Robby Dierkes, rådgiver i OBOS Eiendomsforvaltning.

Påmeldingsfrist: 

Tirsdag 17. januar. 

Kurset passer for: 

Nye og mer erfarne styremedlemmer som ønsker å friske opp sine kunnskaper etter en periode med pandemi og digitale årsmøter. 

Grundig gjennomgang som gjør at jeg ikke lenger gruer meg til årsmøtet.

Tidligere kursdeltager

Kurset var veldig konkret, mange gode eksempler og veldig nyttig for meg som fersk styreleder.

Tidligere kursdeltager