Fire OBOS-ansatte som står og snakker sammen

Opprettelse av sameie og borettslag

Få bistand ved opprettelse av borettslag, etablering av sameie og andre eieformer.

Etablering av eierseksjonssameie

Et eierseksjonssameie oppstår når eiendommen er tinglyst seksjonert. En god del andre forhold må på plass i tillegg, både for å tilfredsstille lovens krav og for å etablere drift i sameiet.

Se oversikt over tjenestene vi leverer i sammenheng med etablering av sameier under.

Tjenester vi leverer

Budsjett og felleskostnader

Få hjelp til å sette opp budsjett og estimere nivå på felleskostnader for hver enkelt seksjon. Vi utarbeider dette i god tid før salgsstart.

Vedtekter

Vi hjelper til med å utforme vedtekter, og leverer dem i god tid før salgsstart.

Møter

Vi kan bistå med å utarbeide innkalling til ekstraordinært årsmøte, samt lede møter og føre protokoll. Vi har gode løsninger for å gjennomføre møter digitalt.

Styre og revisor

Vi bistår med valg av både styre og revisor.

Foretaksregisteret og bankkontoer

Få hjelp til å registrere boligselskapet i Foretaksregisteret. Vi etablerer også bankkontoer for sameiet.

Forsikring

Vi sørger for forsikring av eiendommen før overlevering, eventuelt trinnvis.

Stiftelse av borettslag

Stiftelse av borettslag kan sammenlignes med prosessen for stiftelse av et ordinært aksjeselskap, selv om dokumenter, frister og lignende er forskjellige.

I motsetning til eierseksjonssameier kan et borettslag eie flere gnr./bnr. (gårds- og bruksnummer). Tomten kan være eiet eller festet. Et borettslag kan også eie seksjoner i et sameie.

Se oversikt over tjenestene vi leverer forbundet med stiftelse av borettslag under.

Tjenester vi leverer

Budsjett og felleskostnader

Vi bistår med å sette opp forslag til budsjett og estimere felleskostnader for hver enkelt andel.

Dokumenter og vedtekter

Få hjelp til å utarbeide stiftelsesdokumenter med finansieringsplan og pantedokument for borettsinnskudd/fellesobligasjon. Vi bistår dere også med å utforme vedtekter tilpasset prosjektet. 

Bankkontoer, innbetaling og finansiering

Vi etablerer bankkontoer for dere. I tillegg håndterer vi innbetaling av andelskapital. Vi bistår også ved finansiering av fellesgjeld.

Foretaksregistret og borettsregistret

Vi tar oss av registrering i foretaksregisteret, og opprettelse av andeler i borettsregisteret for borettslaget.

Møter

Vi utarbeider innkalling til ekstraordinær generalforsamling. I tillegg kan vi bistå med ,øteledelse og føring av protokoll fra møtet.

Forsikring

Få hjelp til å forsikre eiendommen før overlevering, eventuelt trinnvis.

Vi har erfaring med bruk av «borettslagsmodellen» hvor utbyggerselskapet inngår avtale med Borettslaget om kjøp av aksjer i tomteselskapet og bygninger.

Etablering av andre boligrelaterte eierformer

Vi etablerer ulike selskapsformer tilknyttet sameiet eller borettslaget. Utomhussameier, -vel, foreninger og garasjesameier i anleggseiendom er eksempler på dette. Spesielt er det ofte en rekke ulike problemstillinger og spørsmål som melder seg rundt organisering av parkering. Vi har erfaring med mange ulike løsninger.

Andre tjenester