Ombygging

Mange bygninger har loft, kjellere og andre lokaler som kan bygges om til leiligheter, møterom, trimrom, forsamlings- eller utleielokaler. I næringslokaler kan det være behov for en ombygging i forbindelse med nye leietakere.

I mange av disse tilfellene er man pliktig til å søke om offentlig godkjenning, slik at ombyggingen blir godkjent i tråd med plan- og bygningsloven.

I en tidlig fase er det også viktig å kartlegge om lokalene egner seg med tanke på fukt, ventilasjon, lys, adkomst og branntekniske forhold. Vi tar gjerne rollen som prosjektleder og guider dere trygt igjennom ombyggningen, samt hjelper dere til å avklare økonomien i prosjektet. 

Vi kan hjelpe dere med:

  • Forprosjekt – med utredning av ulike alternativer og kostnadsoverslag
  • Å ivareta byggherreforskriften med tanke på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
  • Utarbeidelse av tilbudsforespørsel med prosjektering
  • Kontrahering, som innebærer avklaringer og utarbeidelse av kontrakter
  • Prosjektadministrasjon med prosjekt- og byggeledelse
  • Oppfølging av arbeiderne på byggeplassen (befaringer, byggemøter, kvalitetskontroll og oppfølging av økonomi)
  • Å utføre obligatorisk, uavhengig kontroll

Les mer om ombygging

Illustrasjon av en dame på kundeservice som snakker i telefonen.

Stort eller lite prosjekt?

Rehabilitering, nybygg eller uteområder? Vi har erfaringen og kunnskapen som skal til, og hører gjerne fra dere.