Laster resultat
Bilde av fasaden på Turbinveien 4B-22.

Turbinveien 4B-22, Kværnerbyen

Boligdetaljer

Areal
1200 m²

Type
Butikk og handel

Etasjer
1

I tilknytning til de 264 leilighetene som OBOS har bygget i Dreieskiva borettslag i Kværnerbyen har vi bygget en KIWI-butikk på cirka 1 200 kvadratmeter samt tre mindre butikklokaler og to garasje-etasjer.

Dagligvareforretningen KIWI ligger i Dreieskiva boligblokks første etasje med inngang fra gateplan. Garasjeanlegget i samme bygning skal dekke behovet for næringsdrivende og all besøksparkering, slik at all bakkeparkering ellers i Kværnerbyen reduseres.

Kværnerbyen er en ny bydel i Oslo, med både fastboende og ansatte, noe som gir grunnlag for en rekke servicebedrifter. Kværnerbyen har flere tilbud med dagligvarer og handelskonsepter.

Torget som kalles Smeltedigelen er en viktig møteplass for både beboere og arbeidere i Kværnerbyen. Mot øst ligger grøntområdet Svartdalsparken med gangstier opp til Brynseng.

Reisevei og beliggenhet

Adkomsten til Kværnerbyen til både øst og vest i byen samt fra flyplassen, er tilrettelagt både for bil og kollektivtrafikk.

Det er av- og påkjøringsrampe fra E6/RV190 og adkomst fra forskjellige deler av byen via sykkeltraséer og gangveier. Blant annet er det sykkelvei til Oslo S.

Det tar bare seks minutter med 32-bussen fra Norges kollektivknutepunkt Oslo S. Med 20 minutter på flytoget fra Oslo S til Gardermoen, er heller ikke avstanden lang til resten av verden.

I tillegg til 32-bussen, går bussrutene 34, 70 og 74 til stoppet Kværner i Konows gate, hundre meter fra hovedinngangen. Det er også gangavstand til trikkelinjene 18 og 19. Eiendommen har gode parkeringsmuligheter i garasje over to plan.

Kontakt oss

Kart sentrert på geolokasjonen  breddegrad,  lengdegrad