Laster resultat
Bilde av Manglerud senter inngang

Manglerud Senter

Boligdetaljer

Areal
16000 m²

Type
Kjøpesenter

Parkering
370 parkeringsplasser
Antall besøkende
1,85 mill
Antall butikker
60
Omsetning
NOK 815,000,000

Et sosialt møte- og handlested der folk trives

Med beliggenhet i hjertet av Bydel Østensjø, er vi nærområdets foretrukne møteplass med 60 butikker og servicefunksjoner.

Senteret tilbyr beboerne i området et godt totaltilbud med blant annet to store dagligvareforretninger, vinmonopol, apotek, spisesteder, megler, lege, tannlege og en rekke andre veldrevne butikker. Her finner du kjente butikkjeder og en rekke unike butikker.

Senteret åpnet dørene 26. september 1966, og ble den gang betegnet som et av Norges største varesenter. Siden 1966 har senteret vært igjennom flere ombygginger, den siste i 2020.

Eiendommen består av to etasjer med handel, servering, helse og servicefunksjoner, i tillegg til innendørs parkeringshus over to plan og stor utvendig parkering med totalt 370 p-plasser, inkludert elbil-plasserer. Det er etablert parkeringsløsning fra Easy Pay med automatisk skiltregistrering ved inn- og utkjøring med gratis parkering i 2 timer inne. Vi tilbyr også ekspressparkering utendørs med 1 time gratis parkering.

Beliggenhet

Det er godt med kollektivtilbud i nærområdet med både T-bane og flere busslinjer. Manglerud T-banestasjon hadde i 2019 hele 769 000 reisende (Kilde: Sporveien). E6/Ringveien passerer utenfor senteret og har avkjøring rett fra veien. Senteret har derfor en unik eksponering fra Ring 3.   

Gode nabolag og sosialt ansvar

OBOS investerer i gode møteplasser for nærmiljøet. Vi har fokus på tett samarbeid med skoler, idrett, foreninger, samt næring- og arbeidsliv i lokalsamfunnet, og er stolt sponsor av blant annet Manglerud Star Hockey og Manglerud Frivillighetssentral. 

For deg som leier

OBOS Eiendom brenner for bærekraftig byutvikling og har fokus på å skape gode handels- og kontorbygg med kundens behov i sentrum. Det skal lønne seg å leie av et av Norges største eiendomsselskaper.

Vi tenker langsiktig når vi bygger nybygg og vi legger stor vekt på god arkitektur, tekniske anlegg, inneklima og miljøhensyn. Vi tilpasser byggene nærmiljøet de skal bli en del av.

I kjøpesentre og større kontorbygg er vi opptatt av at virksomhetene passer godt sammen og utfyller hverandre. Områder og senter med et bredt tilbud og sammenfallende målgrupper vil trekke flere besøkende og få gode effekter av hverandre.

Vi bistår deg med gjennomføring av ombygginger, arealendringer og rehabilitering gjennom leietiden. Vi forskutterer kostnadene, mens du som leietaker betaler over flere år som tillegg til leien.

OBOS

Manglerud Senter er et OBOS-senter og det gir oss muligheten til å samarbeide tett med OBOS og deres 500 000 medlemmer.

Et av de vellykkede samarbeidene er OBOS VIP-dag en dag i året hvor OBOS medlemmer får eksklusive tilbud på senteret hele dagen. Dette er et arrangement som er svært populært og generer mye trafikk til senteret.

Manglerud Senter benytter også OBOS app’en Nabohjelp til å markedsføre arrangementer og konkurranser i regi av senteret.

Vårt kundeløfte

Å ta best mulig vare på våre kunder/leietakere står helt sentralt i OBOS Eiendom. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre strukturen, kulturen og kommunikasjonen som ligger til grunn for at du som vår kunde har en positiv opplevelse fra første møte og gjennom hele leieforholdet. 

Grønt ansvar

OBOS Eiendom skal jobbe for et mer bærekraftig samfunn. Vi skal ha en tydelig klima- og miljøsatsing innen egen eiendomsmasse, og jobbe for kostnadseffektive miljøtiltak og redusere klimagassutslipp fra vår virksomhet. Som leietaker hos oss vil du være del av denne reisen, enten det er gjennom energibesparende tiltak, grønne tak, bikuber, gjenbruk eller andre tiltak. 

Siden 2001 har OBOS Eiendom jobbet systematisk med å redusere energiforbruket, samt legge over fra fossilt til fornybare energikilder i hele vår eiendomsportefølje.

Din sikkerhet er viktig for oss

Sikkerhet og trygghet for brukerne av våre bygg er kontinuerlig i fokus hos oss. Vi har tydelige rutiner for etablering og oppfølging av HMS og medarbeidere med lang erfaring innen feltet. Gjennom løpende drift og periodisk vedlikehold av våre bygg sørger vi for å holde våre eiendommer i forskriftsmessig og teknisk god stand. Vi har videre et fokus på estetiske uttrykket i en eiendom, slik at våre leietakere og deres kunder har en positiv opplevelse som brukere av bygget.

Kundetilfredshet i fokus

Vårt mål er å ha så fornøyde leietakere som mulig, og vi jobber hver dag for å imøtekomme de forventninger de stiller til oss.

Vi forvalter og drifter våre eiendommer med kompetente medarbeidere i alle ledd. Vaktmesterne våre er serviceinnstilte og arbeider for at våre leietakere har best mulig fysiske rammer for sin virksomhet. En av fordelene med et stort og profesjonelt apparat er at vi kan hjelpe deg uansett når det måtte være.

Kontakt oss

Kart sentrert på geolokasjonen  breddegrad,  lengdegrad