Laster resultat
Bilde av bussholdeplass utenfor Kværnerhallen

Kværnerhallen, Kværnerbyen

Boligdetaljer

Areal
16000 m²

Type
Kontor

Etasjer
4

Med topp moderne kontorer designet innenfor historien og teglsteinsveggene til Kværnerhallen, er det skapt et unikt miljø å jobbe i.

Bygget sto ferdig sommeren 2012. Teglsteinsfasaden og de enorme vinduene er av en ikonisk karakter, og gir et gjenkjennelig signalbygg langs E6. Bygget er fordelt på 4 etasjer med store arealflater og veldig gode lysforhold.

Beliggenhet

Adkomsten fra Kværnerbyen til både øst og vest i byen samt til flyplassen, er tilrettelagt både for bruk av bil og kollektivtrafikk. Det er av- og påkjøringsrampe fra E6/RV190 og adkomst fra forskjellige deler av byen via sykkeltraséer og gangveier. Blant annet er det sykkelvei til Oslo S. Det tar bare seks minutter med 32-bussen fra Norges kollektivknutepunkt Oslo S, til Kværnerbyen, Med 20 minutter på flytoget fra Oslo S til Gardermoen, er heller ikke avstanden lang til resten av verden. I tillegg til 32-bussen, går bussrutene 34, 70 og 74 til stoppet Kværner i Konows gate, hundre meter fra hovedinngangen. Det er også gangavstand til trikkelinjene 18 og 19. 

Vårt kundeløfte

Å ta best mulig vare på våre kunder/leietakere står helt sentralt i OBOS Eiendom. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre strukturen, kulturen og kommunikasjonen som ligger til grunn for at du som vår kunde har en positiv opplevelse fra første møte og gjennom hele leieforholdet.

Grønt ansvar

OBOS tar samfunnsansvar og har som et av sine hovedmål å ta grønt ansvar. Som leietaker hos oss vil du være del av denne reisen, enten det er gjennom energibesparende tiltak, grønne tak, bikuber, gjenbruk eller andre tiltak. 

Din sikkerhet er viktig for oss

Sikkerhet og trygghet for brukerne av våre bygg er kontinuerlig i fokus hos oss. Vi har tydelige rutiner for etablering og oppfølging av HMS og medarbeidere med lang erfaring innen feltet. Gjennom løpende drift og periodisk vedlikehold av våre bygg sørger vi for å holde våre eiendommer i forskriftsmessig og teknisk god stand. Vi har videre et fokus på estetiske uttrykket i en eiendom, slik at våre leietakere og deres kunder har en positiv opplevelse som brukere av bygget.

Kontakt oss

Kart sentrert på geolokasjonen  breddegrad,  lengdegrad