Laster resultat
Bilde av fasaden på Holmlia Senter

Holmlia Senter

Boligdetaljer

Areal
20100 m²

Type
Kjøpesenter

Antall butikker
25
Omsetning
kr 21 473 016

Holmlia Senter er i dag under ombygging og oppgradering. Senteret skal utvides og oppgraderes til et moderne og funksjonelt senter på totalt 9 390 kvadratmeter forretningsareal, inklusive eksisterende, og totalt 20 100 kvadratmeter kontor og tjenesteyting.

Les mer om planene og byggeprosjektet på Holmlia Senter sine nettsider. Gjennom byggeperioden holder 18 butikker og leietakere åpent.

Beliggenhet 

Senteret ligger sentralt på Holmlia i sonen mellom offentlig transport og boligområdene sydvest for området og har stor gjennomgangs-trafikk da togstasjonen er på størrelse med Lysaker og Drammen når det gjelder antall togpassasjerer.

Senteret ligger ved Holmlia stasjon, ca. 10 minutter fra Oslo. Her stopper flere av Østfoldsbanens linjer. Det går også flere busser til senteret.

Vårt kundeløfte

Å ta best mulig vare på våre kunder/leietakere står helt sentralt i OBOS Eiendom. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre strukturen, kulturen og kommunikasjonen som ligger til grunn for at du som vår kunde har en positiv opplevelse fra første møte og gjennom hele leieforholdet.

Grønt ansvar

OBOS tar samfunnsansvar og har som et av sine hovedmål å ta grønt ansvar. Som leietaker hos oss vil du være del av denne reisen, enten det er gjennom energibesparende tiltak, grønne tak, bikuber, gjenbruk eller andre tiltak. 

Din sikkerhet er viktig for oss

Sikkerhet og trygghet for brukerne av våre bygg er kontinuerlig i fokus hos oss. Vi har tydelige rutiner for etablering og oppfølging av HMS og medarbeidere med lang erfaring innen feltet. Gjennom løpende drift og periodisk vedlikehold av våre bygg sørger vi for å holde våre eiendommer i forskriftsmessig og teknisk god stand. Vi har videre et fokus på estetiske uttrykket i en eiendom, slik at våre leietakere og deres kunder har en positiv opplevelse som brukere av bygget.

Kontakt oss

Kart sentrert på geolokasjonen  breddegrad,  lengdegrad