Miljø og energi

Selskapets målsetting er å drive virksomhet som ikke forurenser eller skader det ytre miljøet, og vi har som mål at nybygg skal være i bedre energiklasse enn forskriftskravene.

Som en følge av ENØK-prosjekter som ble satt igang allerede i 2001, og som fortsatt pågår, er energiforbruket i vår eiendomsportefølje redusert. 

Som utvikler og eiendomsforvalter følger OBOS Eiendom utviklingen innen miljøledelse og søker å ligge i forkant av forskriftene.

Tiltak som monner

Tasta Senter i Stavanger er bygget i energiklasse A, som det første kjøpesenteret i Norge, mens Strandveien 43, Scandic Ørnen Hotel og Kværnerhallen er alle energiklasse B.

Ved kjøpesentrene tar vi vare på all energi og har oppnådd 87 prosent gjenvinning, blant annet ved å bruke installasjonene vi har i senteret til å fange energi.

Et annet effektivt tiltak har vært å redusere lysstyrken i fellesarealene. Det har ikke bare gjort at leietakernes utstillinger og arealer har kommet mer i fokus, leietakerne har også kunnet sette ned sin lysstyrke. En besparelser som bidrar i regnskapet.

Illustrasjon av blomsterkasse med gule og blå blomster

Gode grunner til å leie

Vårt fokus på klima og miljø er bare én av flere gode grunner til å leie av OBOS.