Bilde av Lambertseter bydelshus bygning

Samlokalisering i Lambertseter bydelshus

Lambertseter bydelshus er et moderne kontorbygg på seks etasjer og underetasje som er bygget mellom den nye og gamle delen av Lambertseter Senter.

Bydelsadministrasjonen for bydel Nordstrand har flyttet inn i andre til femte etasje og samlokaliserer flere servicetilbud som blant annet helsestasjon, barnehagekontor, smittevern/ reisevaksine, barnevern, oppvekst, samt mestring og omsorg mm.  Her sitter også bydelsdirektøren med stab.

I første etasje og underetasjen har Deichmanske bibliotek flyttet inn og på gateplan blir det kafé.

Bydelshuset er med på å videreutvikle Lambertseter-området og vi håper dette vil være til glede for beboerne i området. Dette er det første av to byggetrinn. I andre byggetrinn er det planlagt et kombinasjonsbygg med næringsarealer i første etasje og boliger over.

Les mer om hele byggeprosessen her

Bilder

Bilde av Lambertseter bydelshus bygning