Thor L. Bareksten

Ny direktør i OBOS Eiendom

Thor L. Bareksten (49) er ansatt som direktør for forvaltning i OBOS Eiendom.

Han vil ha det overordnete ansvaret for å videreutvikle OBOS Eiendom sin drifts- og næringsportefølje på i overkant 700.000 kvadratmeter.  

- OBOS Eiendom har en sammensatt og spennende portefølje. Med min erfaring fra kjøpesenter og handelseiendom, gleder jeg meg til å bidra til ytterligere markedsorientering og kundefokus. Det vil bli stadig større søkelys på kundetilfredshet, og kundene vil forvente attraktive møteplasser for både arbeid og fritid, forteller Thor L. Bareksten.   

Utvikling av attraktive by- og boområder

Kjøpesentrene i OBOS Eiendom sin portefølje er en viktig del av hverdagen til mange og er en av de virksomhetene i OBOS flest møter i hverdagen. De utgjør også en vesentlig del av den kapitalen OBOS Eiendom forvalter på vegne av OBOS. 

Bareksten skal bidra til å ruste kjøpesentrene best mulig for fremtiden. Sentrene skal bli en enda viktigere møteplass for nærmiljøet og arena for handel, tjenester og kultur.  

- Thor L. Barekstens brede erfaring innen eiendom vil bli svært nyttig i vårt arbeid med å utvikle våre eiendommer og realisere nye prosjekter. Han har lang erfaring innen handel, noe som også vil være viktig for OBOS`s satsing på å utvikle attraktive by- og boområder, sier konsernsjef næring i OBOS, Nils Morten Bøhler.  

Bareksten kommer fra stillingen som eiendomssjef i Schage Eiendom AS, og har tidligere ledet Promenaden Management i Oslo sentrum og kjøpesenterselskapet Steen & Strøm Norge.  

For mer informasjon kontakt:

Konsernsjef næring Nils Morten Bøhler i OBOS, tlf. 90 56 43 51, nils.morten.bohler@obos.no

Forvaltningsdirektør i OBOS Eiendom Thor L. Bareksten, tlf. 90 66 15 09, thor.bareksten@obos.no