OBOS Eiendom AS

ISIN NO 001 0820160

Åpent obligasjonslån med flytende rente 2018 / 2023
Lånebeskrivelse
Låneavtale

ISIN NO 001 0788979

2,57 % Sikret obligasjonslån med fast rente 2017 / 2022
Lånebeskrivelse 
Låneavtale

ISIN NO 001 0708480

4,485 % Sikret obligasjonslån med fast rente 2014 / 2024
Lånebeskrivelse 
Låneavtale