OBOS-banken AS

ISIN NO 001 0884513

Åpent obligasjonslån med flytende rente 2020 / 2025
Lånebeskrivelse    
Låneavtale 

ISIN NO 001 0875321

Evigvarende fondsobligasjonslån med innløsningsrett for utsteder 2020
Lånebeskrivelse    
Låneavtale 

ISIN NO 001 0875347

Ansvarlig obligasjonslån med flytende rente og innløsningsrett for utsteder 2020 / 2030
Lånebeskrivelse    
Låneavtale  

ISIN NO 001 0871932

Åpent obligasjonslån med flytende rente 2019 / 2022
Lånebeskrivelse    
Låneavtale  

ISIN NO 001 0869647

Åpent obligasjonslån med flytende rente 2019 / 2024
Lånebeskrivelse   
Låneavtale  

ISIN NO 001 0858988

Åpent obligasjonslån med flytende rente 2019 / 2022
Lånebeskrivelse   
Låneavtale  

ISIN NO 001 0856867

Evigvarende fondsobligasjonslån med innløsningsrett for utsteder 2019 
Lånebeskrivelse   
Låneavtale

ISIN NO 001 0851801

Åpent obligasjonslån med fast rente 2019 / 2024
Lånebeskrivelse   
Låneavtale 

ISIN NO 001 0848344

Ansvarlig obligasjonslån med flytende rente og innløsningsrett for utsteder 2019 / 2029
Lånebeskrivelse   
Låneavtale

ISIN NO 001 0848377

Åpent obligasjonslån med fast rente 2019 / 2024
Lånebeskrivelse   
Låneavtale  

ISIN NO 001 0831381

Åpent obligasjonslån med flytende rente 2018 / 2023
Lånebeskrivelse  
Låneavtale 

ISIN NO 001 0822760

Åpent obligasjonslån med flytende rente 2018 / 2021
Lånebeskrivelse  
Låneavtale

ISIN NO 001 0792492

Evigvarende fondsobligasjonslån med innløsningsrett for utsteder 2017
Lånebeskrivelse 
Låneavtale 

ISIN NO 001 0792484

Ansvarlig obligasjonslån med flytende rente og innløsningsrett for utsteder 2017 / 2027
Lånebeskrivelse 
Låneavtale

ISIN NO 001 0735483

2,85 % Åpent obligasjonslån med fast rente 2015 / 2025
Lånebeskrivelse 
Låneavtale

ISIN NO 001 0716533

2,95 % Åpent obligasjonslån med fast rente 2014 / 2021 
Lånebeskrivelse 
Låneavtale