Nøkkeltall

(mill. kroner)

Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 13 162 11 569 11 287 9 748 7 456
Driftsresultat 3 038 2 839 2 700 2 404 1 652
Resultat før skatt 2 928 2 643 2 837 2 268 2 202
Resultat etter skatt 2 632 2 466 2 662 2 108 1 767
Balanse 2018 2017 2016 2015 2014
Totale eiendeler 83 475 74 430 64 658 52 291 38 466
Gjeld 60 943 54 515 47 267 37 636 29 192
Egenkapital 22 531 19 915 17 391 14 655 9 274
Finansielle nøkkeltall 2018 2017 2016 2015 2014
Verdijustert balanse eksklusive OBOS-banken* 64 862 52 755 48 416 37 744 36 424
Verdijustert egenkapital 40 614 29 752 26 976 21 222 17 320
Verdijustert totalbalanse 101 558 84 266 74 242 58 858 48 510
Egenkapitalandel 27% 26,8% 26,9% 28,0% 24,1%
Verdijustert egenkapitalandel 40.0% 35,3% 36,3% 36,0% 35,7%
Verdijustert egenkapitalandel eksklusive OBOS-banken 62.6% 56,4% 55,7% 56,2% 47,6%
Medlemmer 2018 2017 2016 2015 2014
Antall medlemmer 454 442 435 451 416 800 393 923 369 566
Boligtall 2018 2017 2016 2015 2014
Brutto solgte nye boliger 3 103 3 387 4 541 3 903 2 931
Brutto ferdigstilte boliger 3 952 3 370 3 359 2 421 2 664
Brutto igangsatte boliger 4 167 4 356 3 906 3 492 2 699
Antall forvaltede boliger 229 959 219 873 214 709 199 090 189 747
Personal 2018 2017 2016 2015 2014
Antall ansatte i Norge 1 664 1 662 1 644 1 852 1 675
Antall ansatte i Sverige 949 999 854 688 532
Totalt antall ansatte 2 613 2 661 2 498 2 540 2 207