Nøkkeltall

(mill. kroner)

Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 14 924 13 162 11 569 11 287 9 748
Driftsresultat 3 993 3 038 2 839 2 700 2 404
Resultat før skatt 3 737 2 928 2 643 2 837 2 268
Resultat etter skatt 3 415 2 632 2 466 2 662 2 108
Balanse 2019 2018 2017 2016 2015
Totale eiendeler 90 992 83 475 74 430 64 658 52 291
Gjeld 65 013 60 943 54 515 47 267 37 636
Egenkapital 25 979 22 531 19 915 17 391 14 655
Finansielle nøkkeltall 2019 2018 2017 2016 2015
Verdijustert balanse eksklusive OBOS-banken* 68 875 64 862 52 755 48 416 37 744
Verdijustert egenkapital 45 128 40 614 29 752 26 976 21 222
Verdijustert totalbalanse 110 141 101 558 84 266 74 242 58 858
Egenkapitalandel 28,6% 27% 26,8% 26,9% 28,0%
Verdijustert egenkapitalandel 41,0% 40.0% 35,3% 36,3% 36,0%
Verdijustert egenkapitalandel eksklusive OBOS-banken 65,5% 62.6% 56,4% 55,7% 56,2%
Medlemmer 2019 2018 2017 2016 2015
Antall medlemmer 473 386 454 442 435 451 416 800 393 923
Boligtall 2019 2018 2017 2016 2015
Brutto solgte nye boliger 3 404 3 103 3 387 4 541 3 903
Brutto ferdigstilte boliger 3 814 3 952 3 370 3 359 2 421
Brutto igangsatte boliger 3 294 3 210 4 356 3 906 3 492
Antall forvaltede boliger 241 823 229 959 219 873 214 709 199 090
Personal 2019 2018 2017 2016 2015
Antall ansatte i Norge 1 694 1 664 1 662 1 644 1 852
Antall ansatte i Sverige 938 949 999 854 688
Totalt antall ansatte 2 632 2 613 2 661 2 498 2 540