Bilde av boligprosjektet Gasklockan i Stockholm

Høydepunkter 2020

Verdijustert egenkapital i OBOS-konsernet var 49 625 millioner kroner, mens den bokførte egenkapitalen var 29 112 millioner kroner.

  • Nye medlemmer: 29 141
  • Resultat før skatt: 3 224 millioner kroner
  • Samfunnsbidrag: 125 millioner

OBOS hadde ved utgangen av året 502 527 medlemmer. 4 124 av disse var i Sverige. Totalt fikk OBOS 29 141 nye medlemmer i 2020.

Tross koronapandemien ble det solgt 3 633 nye boliger i Sverge og Norge. Dette er det beste nyboligsalget siden 2016.

I 2020 trappet OBOS opp satsingen på boligbygging i Sverige, spesielt i de store byene. Samtidig ble det etablert et eget medlemsprogram i Sverige som gir svensker en rekke gode medlemsfordeler, blant annet forkjøpsrett på nye boliger.

Boligkjøpsmodellen OBOS Deleie ble lansert for å gi flere mulighet til å eie egen bolig.

Støtteordningen OBOS Jubel ble etablert for å hjelpe lag og foreninger som ble rammet av koronakrisen. Gjennom ordningen bidro OBOS med 40 millioner kroner til arrangementer og tiltak som måtte avlyses. Ordningen blir videreført i 2021.

De syv kjøpesentrene til OBOS økte i 2020 omsetningen med 217 millioner kroner. Det er et sterkt resultat i et krevende år. Sentrene hadde i gjennomsnitt en vekst på 5,4 prosent.

OBOS ble kåret til eiendomsbransjens mest attraktive arbeidsgiver i Universums årlige kåring.

OBOS og datterselskapene hadde 2 522 ansatte ved utgangen av 2020, hvorav 1 604 i Norge og 918 i Sverige.