Et par spiser pizza på gulvet i ny leilighet

Årsberetning 2020

Resultatet etter skatt i 2020 ble 3 021 millioner kroner, mot 3 415 millioner kroner i 2019. Samlet omsetning falt fra 14 924 millioner kroner i 2019 til 12 246 millioner kroner i 2020. Antall medlemmer var 502 527 ved utgangen av året, 29 141 flere enn året før.

Resultat før skatt i finansregnskapet endte på 3 224 millioner kroner, en reduksjon på 513 millioner kroner fra 2019. Den underliggende resultatnedgangen er 1 155 millioner kroner, men verdiendringer og engangshendelser påvirker resultatet positivt med henholdsvis 6 og 636 millioner kroner.

Les mer fra årsrapporten