Årsrapport 2020

Hvordan vi bor er viktig for de fleste av oss. Men det er ikke hele livet. Det er en ramme. Som Norges største boligbygger og en av de største i Norden, er OBOS opptatt av at denne rammen skal gi gode vilkår for et godt liv. Det handler om selve boligen. Det handler om gode uterom og møtesteder. Og det handler om å kunne eie egen bolig uten at alle pengene går med til å bo. Vi kaller det mer rom for livet.

Bygge fremtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer

Bygge fremtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer

Visjonen som ble formulert i strategien for perioden 2016–2020 står fast og vil være ledestjerne for OBOS også for de kommende årene.

Les om 2020
Årsberetningen

Årsberetningen

Boligutvikling har som forventet en resultatnedgang grunnet færre overleverte boliger, omstillingskostnader og endret prosjektsammensetning med lavere marginer på overleverte boliger. Resultatnedgangen i Boligutvikling er 1 167 millioner kroner. Øvrige segment har en resultatøkning på 12 millioner kroner.

Les årsberetningen
Bærekraft og samfunnsansvar

Bærekraft og samfunnsansvar

Bærekraft og samfunnsansvar står sentralt i styringen og utviklingen av OBOS. Visjonen er å bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer. Her gjør vi rede for arbeidet med bærekraft og samfunnsansvar,

Les om bærekraft og samfunnsansvar
Regnskap 2020

Regnskap 2020

Resultatet før skatt i 2019 ble 3 224 millioner kroner, mot 3 737 millioner kroner året før.

Se hele regnskapet
Likestillingsredegjørelse

Likestillingsredegjørelse

OBOS bygger framtidens samfunn og oppfyller boligdrømmer. For å kunne oppfylle denne visjonen er vi avhengig av å ha mennesker på laget som gjenspeiler samfunnet rundt oss. Dette gjelder våre egne medarbeidere, men også leverandører og andre samarbeidspartnere.

Les likestillingsredegjørelsen

Les mer fra årsrapporten

Historien om OBOS