OBOS' samfunnsoppdrag

 

Kontinuerlig boligbygging

OBOS’ viktigste samfunnsoppdrag er nedfelt i loven om boligbyggelag og i våre egne vedtekter. Hovedformlet er å skaffe medlemmene bolig. Dette gjøres ved kontinuerlig boligbygging. I 2019 la OBOS ut 3 404 nye boliger til salg for medlemmene.

Tredje boligsektor

I 2019 har det vårt fokus på å utvikle en tredje boligsektor, spesielt i Oslo, hvor høye boligpriser gjor det vanskelig for mange å komme inn på boligmarkedet. I 2019 gikk OBOS og Oslo kommune i dialog for å opprette et felles samarbeidsselskap som kan gi flere mulighet til å eie sin egen bolig.

Godt omdømme

Gjennom mer enn 90 år har OBOS bygget et sterkt omdømme i de områdene hvor organisasjonen har mange medlemmer. Det stadig økende antallet medlemmer viser tydelig den sterke stillingen OBOS har i befolkningen. Ipsos måler hvert år omdømmet til de største norske selskapene. Når tallene brytes ned på Oslo-nivå, er OBOS på sjetteplass. Hele 80 prosent har et godt totalinntrykk av selskapet.

Kjennskapen til OBOS i resten av landet har tradisjonelt vært lav, men har økt betydelig de siste årene. OBOS er nå etablert i de største byene i Sør-Norge, og har gjennom flere år vært synlig i media og med reklame utenfor Oslo-området. Dermed har kjennskapen økt betraktelig og omdømmet er styrket på landsbasis. 59 prosent av de spurte oppgir n. at de har et godt totalinntrykk av OBOS. Selskapet har i 2019 også styrket sitt omdømme og sin varemerkekunnskap i Sverige, noe som vil bli ytterligere vektlagt i 2020 i tråd med utrullingen av medlemsprogram.

Alle divisjonene i OBOS måler KTI årlig og gjennomfører kontinuerlig tiltak for å forbedre kundetilfredsheten. Samtlige divisjoner, bortsett fra divisjonen for næringseiendom, hadde i fjor lik eller høyere KTI enn bransjegjennomsnittet.

Kundetilfredshet er et mål på hvor fornøyde kundene er med de varer og/eller tjenester de benytter seg av. Kundetilfredshet beregnes basert på tilbakemeldingen på tre konkrete spørsmål, og rapporteres på en skala fra 0–100. Score over 75 tilsier at kundene er meget tilfredse, mens tall under 60 regnes som svak kundetilfredshet.

Måling av kundetilfredshet (KTI)

Medlemskap

 

Eiendomsmeglere

 

Bank

 

OBOS Eiendom

 

Boligdivisjonen

Graf som viser måling av KTI for boligdivisjonen

 

OBOS Sverige

Graf som viser måling av KTI for OBOS Sverige

 

Boligforvaltning

Graf som viser måling av KTI for boligforvaltning

Les mer fra årsrapporten