OBOS og medlemmene

OBOS jobber systematisk for å kunne tilby attraktive medlemsfordeler.

 

Boligtilbudet

OBOS jobber systematisk for å kunne tilby attraktive medlemsfordeler. Boligtilbudet og forkjøpsretten til boliger oppført i Norge er de viktigste fordelene OBOS-medlemmer har og oppgis som en av de viktigste grunnene til å bli medlem. OBOS har som mål å utvikle og bygge kvalitetsboliger av forskjellige typer, størrelser og prisklasser. I Norge har medlemmene tilgang til over 91 000 boliger i et stort og variert bruktboligmarked, samt fortrinnsrett til nye boliger OBOS-konsernet utvikler.

OBOS jobber med å utvikle ulike kjøpsmodeller som bidrar til at flere kommer inn på boligmarkedet i pressområder. I 2018 ble ordningen OBOS Bostart innført, en boligmodell som gjør at flere før mulighet til å kjøpe egen bolig. I 2019 ble ordningen utvidet til å gjelde inntil 400 boliger totalt i nye boligprosjekter ut 2020. Ved årets slutt var det solgt 168 boliger med denne ordningen i Oslo, Fredrikstad og Hamar. Den samlede prisreduksjonen ved salg av OBOS Bostart-boliger var på over 108 millioner kroner. OBOS planlegger å tilby OBOS Bostart på flere nyboligprosjekter i 2020.

Medlem

Det skal lønne seg å være medlem også i de periodene i livet man ikke er på boligjakt. Særlig populære er tilbudene innenfor byggevarer/hjem, bank og kultur.

Permanent tilstedeværelse

OBOS skiller seg fra andre boligbyggere ved å være til stede som forvalter av borettslagene og boligselskapene også etter at de er overtatt av medlemmene. OBOS er landets største forvalter av boligselskaper, og forvalter 241 823 boliger i borettslag og sameier. Fra 2018 til 2019 økte antall boliger som konsernet er forretningsfører for med 11 864 boliger (netto).

Eierform

Norge har en av de høyeste boligstandardene i verden. En viktig årsak er eierskapslinjen som ble valgt etter krigen. I Norge skal man eie sin egen bolig. Slik skiller vi oss fra de fleste av våre naboland og resten av Europa, hvor det er helt normalt å leie bolig, gjerne hele livet. En av eierformene som ble valgt i Norge er OBOS-modellen med borettslag, hvor man eier sin egen bolig i fellesskap med andre. Samtidig er det lagt til rette for at borettslag kan ta opp lån med sikkerhet i egen eiendom. Dette gjør at beboerne i borettslag selv kan betale for vedlikehold og rehabilitering.

Rehabilitering

I 2019 ble det i boligselskapene OBOS forvalter vedlikeholdt og rehabilitert for til sammen 4,7 milliarder kroner. Dette er penger som ene og alene er skaffet av beboerne selv. I flere av rehabiliteringsprosjektene kan kostnadene per leilighet beløpe seg til flere hundre tusen kroner.

OBOS-banken er den viktigste långiveren for disse boligselskapene. Lånene benyttes i stor grad til å gjennomføre nødvendig vedlikehold og rehabilitering. Flertallet av de OBOS-tilknyttede borettslagene har også driftsmidlene sine på konto i OBOS-banken.

Les mer fra årsrapporten