Årsrapport 2019

I 2019 var det 90 år siden OBOS ble grunnlagt. Mye har endret seg siden 1929, men formålet vårt ligger fast: Vi skal bygge boliger til våre medlemmer. Det er derfor vi er til. Å innfri dette løftet er også kjernen i vårt samfunnsansvar.

Bilde av konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj

Solid fundament

Fra starten i 1929 har vi vokst til en ledende skandinavisk boligaktør som er til stede i hundrevis av kommuner i Norge og Sverige.

Les om 2019
Grafer som viser brutto boligutvikling og boligsalg i 2019. 3404 solgte boliger. 3814 ferdigstilte boliger. 3294 igangsatte boliger. 5414 – estimert antall mulige boliger på tomter kjøpt i 2019.

Årsberetningen

Samtlige virksomhetsområder, med unntak av boligutvikling, viser resultatforbedring. Boligutvikling ligger noe bak fjoråret, i stor grad som følge av svak resultatutvikling innenfor småhussegmentet i Norge og Sverige.

Les årsberetningen
Illustrasjonsbilde av moderne bygg på Furuset

Bærekraft og samfunnsansvar

Bærekraft og samfunnsansvar er sentralt i styringen og utviklingen av OBOS. «OBOS bygger framtidens samfunn og oppfyller boligdrømmer» er konsernets visjon, og vi skal skape verdier gjennom å utøve samfunnsansvar.

Les mer om dette
Resultat før skatt i millioner kroner. 2015: 2268. 2016: 2837. 2017: 2643. 2018: 2928. 2019: 3737.

Regnskap 2019

Resultatet før skatt i 2019 ble 3 737 millioner kroner, mot 2 928 millioner kroner året før.

Se hele regnskapet

Les mer fra årsrapporten

Historien om OBOS