Bærekraft og samfunnsansvar

Bærekraft og samfunnsansvar er sentralt i styringen og utviklingen av OBOS. «OBOS bygger framtidens samfunn og oppfyller boligdrømmer» er konsernets visjon, og OBOS skal skape verdier gjennom å utøve samfunnsansvar.

I det følgende gjør vi rede for arbeidet med samfunnsansvar, strukturert rundt følgende hovedpunkter:

Les mer fra årsrapporten