Årsrapport 2018

Takk til over 2 600 ansatte, samarbeidspartnere, kunder, medlemmer og tillitsvalgte for et godt år med gode resultater. Vi skal fortsette å jobbe sammen for å bygge fremtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer.

Rekordår skaper ny vekst

Rekordår skaper ny vekst

Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj forteller om året som har gått.

Les om rekordåret

Nøkkeltall for 2018

2613 ansatte

Fordelt på Norge og Sverige

Bilde av en tabell som viser antall ansatte fordelt på Norge (1664) og Sverige (949)

Driftsinntekter

Beløp i millioner kroner

Graf som viser driftsinntekter i millioner. 2014: 6333. 2015: 9747. 2016: 11 287. 2017: 11 569. 2018: 13 162.
Illustrasjon av en mann som får ideer og tenker på budsjett.

Regnskap 2018

Resultatet før skatt i 2018 nådde 2 928 millioner kroner,
mot 2 643 millioner kroner året før.

Årsberetningen

Årsberetningen

Les om virksomhetsområdene, risiko og risikostyring, medlemsorganisasjonen og utsikter for 2019.

Les årsberetningen

Bilde med utdrag i form av tall fra årsberetningen

Les mer fra årsrapporten

Historien om OBOS